Grafmonumenten

Na het overlijden van een dierbare wilt u een blijvende herinnering in de vorm van een monument. Steenhouwerij De Schreef kan samen met u een ontwerp maken om te komen tot een passend gedenkteken voor de overledene. De door ons gemaakte monumenten en stenen krijgen zo een heel persoonlijk karakter.

Handwerk en ambacht staan bij De Schreef hoog in het vaandel. Dit maakt elk monument uniek, of het nu eigentijds of traditioneel is. Door onze achtergrond als beeldhouwer kunnen wij ook vrijere vormen toepassen, zoals een sculptuur of een blad, uitgehakt in steen. Naast werken in steen hebben wij ook ruime ervaring in het werken met andere materialen, zoals brons, keramiek, hout, glas of combinaties hiervan.

U hebt te maken met een eenmansbedrijf. Dat betekent dat u het ontwerp van het monument bespreekt met Bertus Onderwater en dat hij het monument zelf uitvoert en plaatst.

Werkwijze

Onze werkwijze begint met uw vraag. Heeft u nog geen idee, dan kunnen we samen tot helderheid komen. Naar aanleiding van ons gesprek maken wij een schets op papier, waarin de tekst en de keuze van de steensoort is meegenomen. Vanuit deze schets werken we verder tot een ontwerp dat aan uw verwachtingen voldoet. Hiervan maken we vervolgens een schaalmodel, zodat u zich een ruimtelijke voorstelling kunt maken. Komt u met een eigen ontwerp, dan is de weg korter en adviseren wij u over materialen en technieken. Wij maken gebruik van modern pneumatisch en elektrisch gereedschap, maar de uiteindelijke afwerking (de finishing touch) doen we met de hand, met hamer en beitel. We plaatsen de steen zelf op de begraafplaats zodat het hele proces van het komen tot een ontwerp tot en met de oplevering in één en dezelfde hand blijft.

Letters

De tekst op een steen kan De Schreef voor u verdiept of verheven uitvoeren. Bij een verheven letter wordt, in tegenstelling tot een verdiepte letter, steen om de letter weggehakt. Ook kunnen wij tekst machinaal of in bronzen letters aanbrengen. Wij adviseren u over het lettertype dat past bij het gevoel dat u in het gedenkteken wilt leggen. Zo vraagt een fraaie letter, die weldoordacht is geplaatst, om een steen van eenvoudige vorm.

Ieder lettertype kun je met hamer en letterbeitel hakken, van heel groot tot heel klein, van recht tot sierlijk, verheven of verdiept, in één lijn, golvend of in een cirkel. Ook kun je ‘de hoek om’  en aan de achterzijde van de steen verder gaan. Steen geeft hierin bijna onbegrensde mogelijkheden. Wij tekenen met potlood op papier de complete tekst uit op ware grootte. Wanneer zo’n tekst dan handmatig wordt uitgehakt, levert dat een heel levendig beeld op. Er ontstaat vooral bij strijklicht, wanneer het (zon)licht langs de tekst ‘scheert’, een wonderlijke spel van licht en schaduw, waarbij het soms niet langer te zien is of de letter ín dan wel óp de steen ligt.

Afbeeldingen

De Schreef kan voor u afbeeldingen toevoegen, al dan niet met een symbolische betekenis. Dit kunnen bijvoorbeeld bloemen, bladeren, vogels, vlinders of abstracte vormen zijn. Deze kunnen geplaatst worden in contourlijnen, of in reliëf. Sculpturen en beelden kunnen, uitgevoerd in brons, steen of een ander materiaal, het gedenkteken tot een mooi geheel maken.

Vervolginscripties

Naast de gedenktekens die wij maken in onze werkplaats, zoals omschreven bij Grafmonumenten, is steenhouwerij De Schreef volledig toegerust om ook vervolginscripties ter plaatse aan te brengen op familiegraven. Op de begraafplaats hakken wij de namen en data bij of brengen de tekst aan in bronzen letters. Dit vermindert de kans op beschadiging of breuk tijdens transport van het monument en is zeker aan te raden bij oude monumenten. Bovendien kan dit financieel aantrekkelijker zijn.

Restauratie

De Schreef restaureert bestaande monumenten, ter plaatse of in de werkplaats. Dit varieert van eenvoudig schoonmaken tot het complete proces van opnieuw stellen (bij verzakking), schuren en zoeten en het opnieuw (in)kleuren van oude inscripties.

Service

Voor het restaureren van een monument zijn vaak vergunningen nodig. Voor particuliere opdrachtgevers maken wij die formaliteiten in orde met begraafplaatsen en kerkhoven.